"Dünya Dili Türkçe" Kompozisyon Yarışması

2021 Yılının Yunus Emre’nin vefatının 700. Yılı olması ve bu yılın Yunus Emre ve Türkçe Yılı olarak ilan edilmesine istinaden, Türk Eğitim Sen Genel Merkezi tarafından “Dünya Dili Türkçe” Kompozisyon Yarışması düzenlenmiştir. Dilini kaybeden milletlerin benliğini kaybettiği gerçeğini göz önünde bulundurarak Türkçe’nin korunması, geliştirilmesi ve dünya dili olarak daha fazla kabul görmesi amacıyla yapılacak çalışmalar ile Yunus Emre’nin Türkçe kullanımı ekseninde eserleri ve fikirleri bu yarışmanın konusunu oluşturmaktadır.

Yarışmaya Katılmak İçin Lütfen Tıklayınızyarisma_logo


Yarışmanın Amacı

2021 yılı, Türk dili ve kültürünün en önemli şahsiyetlerinden Yunus Emre’nin vefatının 700. yıl dönümü olması münasebetiyle UNESCO tarafından anma ve kutlama yıl dönümleri arasına alınmıştır. 30 Ocak 2021 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Genelge ile 2021 yılı Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığımız tarafından da “Yunus Emre ve Türkçe Yılı” olarak ilan edilmiştir. 2021 yılının bu özel anlamı münasebetiyle “Dünya Dili Türkçe” Kompozisyon Yarışması düzenlenmektedir. Bu yarışma sayesinde yaşadığı dönemde sade ve arı Türkçe kullanımı ile sevgi, yardımlaşma ve hoşgörü ekseninde anlattığı tasavvuf kültürü ile Türk ve dünya milletlerinin gönlünde taht kuran Yunus Emre’yi anmak; Türk dilinin dünya dili olarak yüceltilmesi ve ihya edilmesi amacıyla eserlerin oluşturulmasına ön ayak olmak amaçlanmaktadır.


Yunus Emre kendi döneminde Türkçeyi son derece güzel ve etkili bir şekilde kullanarak Tasavvuf kültürünü, aşkı, sevgiyi, hoş görüyü, ahlak ve erdemi insanlığa anlatmaya çalışmıştır. Türk Dili ve Yunus Emre gibi Tarihi ve kültürel değerlerimize sahip çıkarak milli birlik ve beraberliğimize katkı sağlamak, geleceğimizin mimarı gençlerimize ve çocuklarımıza Türk milletinin söz varlığını barındıran ve yaşatan Türk dilinin önemini anlatmak hepimizin milli bir görevi olarak görülmelidir.


“Bu dil ağzımda annemin ak sütüdür.” diyen Yahya Kemal, “Türkçe Giderse Türkiye Gider!” diyen Oktay Sinanoğlu, “Türkçem, benim ses bayrağım!” diyen Fazıl Hüsnü Dağlarca gibi Ziya Gökalp’te “Başka dile uymaz annenin sesi / Her sözün ararsan vardır Türkçesi” dizeleriyle Türkçe’nin ne kadar önemli olduğunu dile getirmişlerdir. Bu bakımdan Türk milletinin kültürel köklerini taşıyan ve muhafaza eden Türk dili gerekli özeni ve değeri hak etmektedir. Yeryüzünü pek çok yerinde konuşulan Türkçe ve kolları tarihi derinliği ve söz varlığı ile dünya dili olmaya namzet özellikler taşımaktadır. Bu hassasiyetlerin gündeme getirilerek toplumsal farkındalığın oluşması yarışmamızın ana gayesidir.


Gündeme getirmiş olduğumuz konularda Türk kültürüne ve Türk Edebiyatı’na her zaman hizmet etmeyi ideal edinmiş Türk Eğitim-Sen ve Türkiye Kamu-Sen üyelerinin, üye yakınlarının ve öğrencilerimizin kalem ürünlerinin kamuya yansımasına destek olmak, yeni eserlerin kazandırılmasına katkı sağlamak, kompozisyonun insan duygu ve düşüncelerini yansıtıp zenginleştirmedeki işlevini sergilemek adına teşvik edici olmak da bu yarışmanın amaçları arasında yer almaktadır.

All the Lorem Ipsum generators on the Internet tend to repeat predefined chunks as necessary