Yarışma Şartları

Yarışma Şartları

Yarışma Üyeler, Yükseköğretim ve Ortaöğretim olmak üzerek üç kategoride düzenlenecektir.

a)Üyeler Kategorisi

Yarışmaya Türk Eğitim-Sen ve Türkiye Kamu Sen’e bağlı sendikaların üyeleri katılabilirler.

b)Yükseköğretim Kategorisi

Yarışmaya yükseköğrenim öğrencileri katılabilirler. Bu öğrencilerin lisans, önlisans ve lisansüstü düzeyde eğitim veren bir kurumda öğrenciliklerinin başvuru tarihinde devam ediyor olması gerekir. (Öğrencilerden aynı zamanda kamu görevlisi olanlar bu kategoride yarışmaya katılamazlar.)

c)Ortaöğretim Kategorisi

Yarışmaya resmi ve özel okullarda öğrenim gören ortaöğretim öğrencileri katılabilirler

 Yarışmaya Seçici Kurul üyeleri ve birinci derece yakınları katılamazlar.

a. Kompozisyonlar daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış ve herhangi bir yarışmada dereceye girmemiş ve ödül almamış olmalıdır.

b. Yarışmaya en fazla üç (3) kompozisyonla katılmak mümkündür.

c. Yarışmaya eser gönderebilmek için www.tesyarisma.org adresinden kayıt olmak, kaydın cep telefonuna ya da elektronik posta adresine gelecek kodun ilgili alana girilmesi ile onay verilerek doğrulanması gereklidir. 18 yaş altı katılımcıların yarışmaya katılabilmeleri için veli bilgilerinin doldurulması veli tarafından hem üyelik hem de yarışmaya katılım formunun cep telefonuna ya da elektronik posta adresine gelecek kodun ilgili alana girilmesi ile onay verilerek doğrulanması gereklidir.

ç. Kişisel verilerin korunması ile ilgili tüm tedbirler alınacak olup, yarışma süreci bittikten sonra bilgiler resen imha edilecektir.

d. Kayıt olurken eser sahibi mutlaka kendisine bir rumuz belirlemelidir. En fazla 5 (beş) harf ve 3 (üç) rakamdan oluşan bir rumuz kullanılacaktır.

e. Yarışmaya gönderilecek eserler, sağ sol ve sayfa altında 2,5 cm sayfa üstünde de 3 cm boşluk bırakılarak Word ortamında yazılmalıdır.

f. Yarışmaya gönderilecek kompozisyonlar A4 sayfasında, Arial 12 punto, 1,5 satır aralığı ile bilgisayarda yazılacaktır ve beş (5) sayfayı geçmeyecektir.

g. Her kompozisyonda mutlaka metinde anlatılan duygu ve düşünceye uygun bir başlık olmalıdır.

h. Yarışmaya katılan kişiler, eserlerinin –kullanım hakkı kendilerinde olmak ve kendilerinden izin almak şartıyla- Türk Eğitim-Sen tarafından yayın organlarında yayınlanabileceğini, yapacağı çalışmalarda kullanabileceğini ve bu şartname hükümlerini aynen kabul etmiş sayılırlar. Bunun için yarışmaya eser gönderilirken yayın izin formunun onaylanması gerekmektedir.

ı. Şartnamelerde belirtilmeyen hususlarda ve tereddüt halinde Seçici Kurul kararları geçerlidir.

i. Yarışmaya katılan eserlerden uygun görülenler ile dereceye giren metinler Türk Eğitim-Sen tarafından kitap olarak bastırılacaktır.

j. Yarışmaya katılan eser sahipleri ve onların velileri bu hükümleri peşinen kabul etmiş sayılmaktadır.

Yarışmaya eser göndermek isteyen katılımcıların 12 Kasım 2021 tarihi saat 24:00’e kadar eserlerini www.tesyarisma.org adresi üzerinden yüklemesi gerekmektedir. Yarışma süresi ile ilgili her türlü değişiklik yapma yetkisi Türk Eğitim-Sen Genel Merkezi’ne aittir.

Yarışma şartnamesini indirmek için lütfen tıklayınız.