söz yarışması copy

Yarışmanın Konusu

Türk Eğitim-Sen kararlı, ilkeli ve ahlaklı sendikal mücadelenin adıdır. Her şartta üyesinin ve eğitim çalışanlarının yanında bulunan, tarafı Türkiye’nin, Türk milletinin yanı olan Türk Eğitim Sen 30. Yaşını kutlamaktadır. Bu gurur üyelerimizin, teşkilat mensuplarımızın, bizlere destek veren bütün eğitim çalışanlarınındır. Eğitim çalışanları arasında sendikal bilincin, mücadele ahlakının ve iradenin adı olmuştur. Türk milletinin bağrından çıkan bu nadide sivil toplum kuruluşu Türk Eğitim Sen’i gelecek yüz yıla ilkelerini muhafaza taşımak hepimiz için önemli bir vazife olarak görülmelidir. Türk Eğitim Sen’in bu güne kadar sürdürdüğü onurlu mücadelesinden yola çıkarak, beslendiği kaynağı, misyonu ve vizyonunu dile getirmek; ahlak, adalet, sevgi, saygı, merhamet, çalışkanlık, irade ve azim gibi hasletleri terennüm ederek Türk Eğitim Senlileri tanımlamak ancak mümkün olabilmektedir. Eğitim çalışanlarının sendikal mücadelesinin yüz akı Türk Eğitim Sen’i ve ilkelerini ihtiva eden Türk Eğitim Sen’in kimliğini ve kurumsal bakış açısını yansıtan bir marş sözü yazılması bu yarışmanın konusudur. Bu kapsamda marş sözü olabilecek şiirler yazılacaktır.

Yarışmanın Amacı

1992 yılında kurulan Türk Eğitim Sen 2022 yılı itibariyle 30. Yılını tamamlayacaktır. Sendikamızın kurumsal kimliğini pekiştirmek, eğitim çalışanlarının tercih edip, üyelikleri ile sahip çıkıp, güç verip bu günlere getirdikleri Türk Eğitim Sen, ilkelerinden ödün vermeden sendikal mücadelesine devam etmektedir. Eğitim çalışanlarının gür sesi olan, güçlü teşkilat yapısı ile kurumsal kimliğini her daim yenileyerek geliştiren Türk Eğitim Sen’i nice otuz yıllara taşıyacak yine sendikal mücadelemizin kıymetli üyeleri, eğitim çalışanları, sizler ve bizler olacağız. Türk Eğitim Sen’i her platformda doğru anlatabilmek, mücadelemizi daha coşkulu ve kararlı yapabilmek gayesi ile Türk Eğitim Sen’in 30. yılına armağan olarak marşın yazılması amaçlanmaktadır. Yarışmada birinci seçilen şiir Türk Eğitim Sen marşının güftesi olacaktır. Bu sözlere uygun olarak yapılacak beste ile marş haline getirilecektir.

All the Lorem Ipsum generators on the Internet tend to repeat predefined chunks as necessary