Seçici Kurul

Prof. Dr. Gülay Mirzaoğlu SIVACI

Hacettepe Üniversitesi Müzik Araştırma Merkezi Müdürü

Kaya KUZUCU

Sanatçı, Şair, Yazar

Doç. Dr. Seyfullah YILDIRIM

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi

Yahya AKENGİN

Şair ve Yazar

Türk Dünyası Yazarlar ve Sanatçılar Vakfı Başkanı

Doç. Dr. Yılmaz YEŞİL

Gazi Üniversitesi

Gazi Üniversitesi, Türkçe ve Sosyal Bilgiler Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi

Seçici Kurul üyelerinin isimleri alfabetik sıraya göre yazılmıştır.