YARIŞMA ŞARTLARI

·Yarışma Üyeler arasında düzenlenecektir. Yarışmaya Türk Eğitim-Sen üyeleri ve emeklileri katılabilirler.

·Yarışmaya Seçici Kurul üyeleri ve birinci derece yakınları katılamazlar.

·Anılar daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış ve herhangi bir yarışmada dereceye girmemiş ve ödül almamış olmalıdır.

·Yarışmaya en fazla üç (3) anıyla katılmak mümkündür.

·Yarışmaya eser gönderebilmek için www.tesyarisma.org adresinden kayıt olmak, kaydın cep telefonuna ya da elektronik posta adresine gelecek kodun ilgili alana girilmesi ile onay verilerek doğrulanması gereklidir.

·Kişisel verilerin korunması ile ilgili tüm tedbirler alınacak olup, yarışma süreci bittikten sonra sisteme girilen bilgiler resen imha edilecektir.

·Kayıt olurken eser sahibi mutlaka kendisine bir rumuz belirlemelidir. En fazla 5 (beş) harf ve 3 (üç) rakamdan oluşan bir rumuz kullanılacaktır.

·Yarışmaya gönderilecek eserler; sağ, sol ve sayfa altında 2,5 cm sayfa üstünde de 3 cm boşluk bırakılarak Word ortamında yazılmalıdır.

·Yarışmaya gönderilecek Anılar A4 sayfasında, Arial 12 punto, 1,5 satır aralığı ile bilgisayarda yazılacaktır ve beş (5) sayfayı geçmeyecektir.

·Her anıda mutlaka metinde anlatılan duygu ve düşünceye uygun bir başlık olmalıdır.

·Yarışmaya katılan kişiler, eserlerinin kullanım hakkı kendilerinde olmak ve kendilerinden izin almak şartıyla- Türk Eğitim-Sen tarafından yayın organlarında yayınlanabileceğini, yapacağı çalışmalarda kullanabileceğini ve bu şartname hükümlerini aynen kabul etmiş sayılırlar. Bunun için yarışmaya eser gönderilirken yayın izin formunun onaylanması gerekmektedir.

·Şartnamelerde belirtilmeyen hususlarda ve tereddüt halinde Seçici Kurul kararları geçerlidir.

·Yarışmaya katılan eserlerden uygun görülenler ile dereceye giren metinler Türk Eğitim-Sen tarafından kitap olarak bastırılacaktır.

·Yarışmaya katılan eser sahipleri bu hükümleri peşinen kabul etmiş sayılmaktadır.

YARIŞMAYA SON KATILIM SÜRESİ

Yarışmaya eser göndermek isteyen katılımcıların 15 Mayıs 2022 tarihi saat 24:00’e kadar eserlerini www.tesyarisma.org adresi üzerinden yüklemesi gerekmektedir. Yarışma süresi ile ilgili her değişiklik yapma yetkisi Türk Eğitim-Sen Genel Merkezi’ne aittir.
Yarışma şartnamesini indirmek için lütfen tıklayınız.