Seçici Kurul

Firdes IŞIK

Merkez Kadın Komisyonları Başkanı

 Emekli Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Prof. Dr. Fatih SAKALLI

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, 

Edebiyat Fakültesi  Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi

Prof. Dr. İhsan KALENDEROĞLU

Gazi Üniversitesi

Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı

Doç. Dr. Ünsal Yılmaz YEŞİLDAL

Akdeniz Üniversitesi

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Zeki GÜREL

Gazi Üniversitesi

Türkçe Eğitimi ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi

Seçici Kurul üyelerinin isimleri alfabetik sıraya göre yazılmıştır.