TES YARIŞMA 2023

YARIŞMA ŞARTLARI 

• Yarışma Üyeler, arasında düzenlenecektir. Yarışmaya Türk Eğitim-Sen ve Türkiye Kamu Sen’e bağlı sendikaların üyeleri katılabilirler.
• Yarışmaya Seçici Kurul üyeleri ve birinci derece yakınları katılamazlar.
• Şiirler aruz, hece ya da serbest vezinli olabilir.
• Şiirler daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış ve herhangi bir yarışmaya katılmamış olmalıdır.
• Yarışmaya en fazla üç (3) şiirle katılmak mümkündür.
• Yarışmaya eser gönderebilmek için www.tesyarisma.org adresinden kayıt olmak, kaydın cep telefonuna ya da elektronik posta adresine gelecek kodun ilgili alana girilmesi ile onay verilerek doğrulanması gereklidir.
• Kişisel verilerin korunması ile ilgili tüm tedbirler alınacak olup, yarışma süreci bittikten sonra bilgiler resen imha edilecektir.
• Kayıt olurken eser sahibi mutlaka kendisine bir rumuz belirlemelidir. En fazla 5 (beş) harf ve 3 (üç) rakamdan oluşan bir rumuz kullanılacaktır.
• Yarışmaya gönderilecek eserler; sağ, sol ve sayfa altında 2,5 cm sayfa üstünde de 3 cm boşluk bırakılarak Microsoft Word ortamında yazılmalıdır.
• Yarışmaya gönderilecek şiirler A4 sayfasında, Arial 12 punto, 1,5 satır aralığı ile bilgisayarda yazılacaktır ve iki (2) sayfayı geçmeyecektir.
• Her şiirde mutlaka metinde anlatılan duygu ve düşünceye uygun bir başlık olmalıdır.
• Yarışmaya katılan kişiler, eserlerinin –kullanım hakkı kendilerinde olmak ve kendilerinden izin almak şartıyla- Türk Eğitim-Sen tarafından yayın organlarında yayınlanabileceğini, sendikanın yapacağı çalışmalarda kullanabileceğini ve bu şartname hükümlerini aynen kabul etmiş sayılırlar. Bunun için yarışmaya eser gönderilirken yayın izin formunun onaylanması gerekmektedir.
• Şartnamelerde belirtilmeyen hususlarda ve tereddüt halinde Seçici Kurul kararları geçerlidir.
• Yarışmaya katılan eserlerden uygun görülenler ile dereceye giren şiirler Türk Eğitim-Sen tarafından kitap olarak bastırılabilecektir.
• Yarışmaya katılan eser sahipleri bu hükümleri peşinen kabul etmiş sayılmaktadır.

YARIŞMAYA SON KATILIM SÜRESİ

Yarışmaya eser göndermek isteyen katılımcıların 1 Ekim 2023 tarihi saat 24:00’e kadar eserlerini www.tesyarisma.org adresi üzerinden yüklemesi gerekmektedir. Yarışma süresi ile ilgili her değişiklik yapma yetkisi Türk Eğitim-Sen Genel Merkezi’ne aittir.

 

Türk Eğitim-Sen Genel Merkez İletişim Bilgileri
Adres: Erzurum Mahallesi Talatpaşa Bulvarı No:160 Kat:6 Cebeci/ANKARA
Telefon : 0 312 4240960 (8 Hat)
Belgegeçer : 0 312 4240968
E-Posta : iletisim@turkegitimsen.org.tr tesyarisma2021@gmail.com