Değerlendirme ve Değerlendirme Kriterleri

Seçici Kurul 1 Mayıs 2022 tarihinde saat 10:00’da çalışmalarına başlayacak, rumuz, eser başlığı ve eserin kendisinin bilgilerine ulaşabildikleri bir sistem üzerinden şiirleri değerlendirecek; değerlendirmenin bitmesinin ardından puan sıralamasına göre ödüle değer eserleri belirleyecektir. 10 Mayıs 2022 tarihinde sonuçlar ilan edilecektir.

Şartnameye Uygunluk:

Temel kriterlere uygun olmayan Anılar değerlendirmeye alınmadan elenecektir.

Türkçeyi Kullanma                                                                  :10 Puan

Çağrışım Değeri                                                                        :15 Puan

Ahenk Değeri                                                                             :15 Puan

Bütünlük                                                                                      :15 Puan

Sözcük Uyumu                                                                          :15 Puan

Başlık Uyumu                                                                             :10 Puan

Yazım ve Noktalama                                                                :10  Puan

Makul Ölçülerde Duygu ve Anlamı İfade Edebilmek  :10 Puan

Toplam                                                                                          :100 Puan

Değerlendirme sonucunda en yüksek puanlı eserden başlanarak sıralama belirlenecektir. Aynı puanlı şiirlerin olması durumunda Jüri bu marş sözleri arasında ikinci bir değerlendirme yapacak, gerektiğinde mansiyon veya jüri özel ödülü gibi ödüller verme yoluna gidebilecektir